MEDIATABOR 2017

Sleva 100,- Kč za každého táborníka!

Přiveďte nového táborníka a získejte slevu 100 korun na naše prodejní výrobky (trička, hrnečky, aj.). 

Pro získání slevy musí nový táborník ve své přihlášce uvést jméno účastníka jako doporučení.

Podmínky slevy:

1. Sleva se získává na nákup táborových propagačních předmětů (trička, hrníčky, aj. )

2. Maximální výše slevy (na osobu) je 300 korun.

3. Sleva je nepřenosná a platná pouze na letním mediálním táboře (v daném turnusu).

4. Výše slevy Vám bude sdělena na vyžádání - případně přímo dítěti na táboře.

5. Doporučení nelze uskutečnit dodatečně (musí být zadáno při odeslání přihlášky).

6. Sleva bude poskytnuta pouze za nového táborníka - tj. zatím se neúčastnil žádné akce MEDIATABOR ani MEDIAEVENT.